Free
1

Course Features

  • Lectures 0
  • Quizzes 0
  • Duration week
  • Students 1
  • Assessments Yes
1 student

Nội dung khóa học được thiết kế dành riêng cho doanh nghiệp của. Phù hợp với tình trạng hiện tại của doanh nghiệp. Dựa trên nhu cầu của nhân viên, từ đó đưa ra các giải pháp phù hợp cho chính doanh nghiệp.

Giảng viên đến công ty training cho đội ngũ nhân viên của doanh nghiệp. Giải quyết được vấn đề về thời gian, học và thuận tiện trong việc quan sát tiến độ học tập của nhân viên. Sau khóa học được cấp chứng nhận của trung tâm.

Curriculum is empty

0.00 average based on 0 ratings

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
X