₫2,800,000.000
0

Course Features

 • Lectures 1
 • Quizzes 0
 • Duration 10 day
 • Skill level Mid Level
 • Language English
 • Students 0
 • Assessments Yes
0 student

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Nội dung 1: Giới thiệu về WordPress

 • Giới thiệu về hosting, domain
 • Quy trình làm website
 • Giới thiệu về WordPress
 • Làm quen với giao diện quản trị
 • Giới thiệu và hướng dẫn sử dụng category, post

Nội dung 2: Quản lý nội dung themes, plugin

 • Quản trị nội dung trong WordPress
 • Giới thiệu và sử dụng page
 • Quản lý file (video, hình ảnh…) trong wordpress
 • Giới thiệu theme và plugin
 • Thực hành sử dụng theme và plugin

Nội dung 3: Quản lý user + Các plugin

 • Quản lý user
 • Cài đặt plugin form liên hệ, chat trực tuyến
 • Cấu hình chung của website

Nội dung 4: Hỗ trợ SEO và đa ngôn ngữ

 • Các plugin hỗ trợ SEO
 • Plugin tạo slide hình ảnh
 • Plugin việt hóa website trong WordPress

Nội dung 5: Xây dựng website tin tức

 • Plugin hỗ trợ tạo website tin tức
 • Thực hành tạo website tin tức

Nội dung 6: Xây dựng website bán hàng

 • Plugin hỗ trợ tạo website bán hàng
 • Thực hành tạo website bán hàng

Nội dung 7: Hỗ trợ trực tiếp từng học viên

 • Hỗ trợ trực tiếp từng học viên để đảm bảo mỗi học viên đều thành thạo website

Nội dung 8: Chiến lược xây dựng nội dung

 • Đưa ra chiến lược xây dựng nội dung và quảng bá website hiệu quả nhất

Học phí: 2.800.000 VNĐ
Đăng ký trước ngày KG 2 tuần: giảm 10%
Đăng ký trước ngày KG 1 tuần: giảm 5%
Học viên cũ giảm thêm 5%

0.00 average based on 0 ratings

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
X