Rất nhiều HSSV Việt Nam muốn “săn” được học bổng du học để giảm thiểu áp lực tài chính. Đây còn là cách để các em chứng tỏ được năng lực của bản thân. Hiện có rất nhiều trường trên khắp thế giới trao tặng học bổng cho HSSV nước ta như!

Học bổng du học là mơ ước của rất nhiều HSSV Việt Nam

Tên học bổng Bậc học Hạn nhận hồ sơ
Government of Flanders Master Mind Scholarships (Bỉ) Thạc sĩ tại các trường Bỉ 30.04 (thường niên)
VU Amsterdam Fellowship Programme (Hà Lan) Thạc sĩ tại Đại học VU Amsterdam 01.02 (thường niên)
Macquarie Vice – Chancellor’s International Scholarships (Úc) Cử nhân/Thạc sĩ tại Đại học Macquarie 31.01 hoặc 30.06 (thường niên)
Vice Chancellor’s International Scholarship for Research Excellence (Anh) Tiến sĩ tại Đại học Nottingham 09.04 (thường niên)
Swedish Institute Study Scholarships Thạc sĩ tại các trường Thụy Điển 15.01 hoặc 09.02 (có thể thay đổi theo từng năm)
Lund University Global Scholarship Programme (Thụy Điển) Cử nhân/Thạc sĩ tại Đại học Lund 15.01 hoặc tháng 2 (thường niên)
Ampère Excellence Scholarships for International Students (Pháp) Thạc sĩ tại Trường ENS de Lyon 18.12 (thường niên)
IRO PhD Scholarships for Developing Countries (Bỉ) Tiến sĩ tại Đại học K.U Leuven 31.01 (thường niên)
JFUNU Scholarships for MSc in Sustainability Programme for Developing Country Students (Nhật Bản) Thạc sĩ tại các trường Nhật Bản 28.02 (thường niên)
Eiffel Scholarships in France for International Students (Pháp) Thạc sĩ/Tiến sĩ tại các trường Pháp Trước 12.01 (thường niên)
Utrecht Excellence Scholarships for International Students (Hà Lan) Thạc sĩ tại Đại học Utrecht 01.02 (thường niên)
Oxford-Weidenfeld and Hoffmann Scholarship and Leadership Programme (Anh) Thạc sĩ tại Đại học Oxford 11.01 hoặc 25.01 (thường niên)
University of Twente Scholarships (Hà Lan) Thạc sĩ tại Đại học Twente 01.02 hoặc 01.05 (thường niên)
Clarendon Fund Scholarships (Anh) Thạc sĩ/Tiến sĩ tại Đại học Oxford 25.01 (thường niên)
American University Emerging Global Leader Scholarship (Mỹ) Cử nhân tại Đại học Hoa Kì 15.12 (thường niên)
International Ambassador Scholarships (Anh) Cử nhân/Thạc sĩ tại Đại học West London 15.11 hoặc 25.11 (thường niên)
Gates Cambridge Scholarships for International Students Thạc sĩ/Tiến sĩ tại Đại học Cambridge 10.10 hoặc 05.12 (thường niên)
Swiss Government Excellence Scholarships for Foreign Students (Thụy Sĩ) Tiến sĩ/Tiến sĩ Nghiên cứu tại các trường Thụy Sĩ Linh hoạt từ tháng 9 – 12
British Chevening Scholarships for International Students (Anh) Thạc sĩ tại các trường Anh 06.11 (thường niên)
ETH Zurich Excellence Masters Scholarships (Thụy Sĩ) Thạc sĩ tại ETH Zurich 15.12 (thường niên)
Warwick Chancellor’s International Scholarships (Anh) Tiến sĩ tại Đại học Warwick 18.01 (thường niên)
George Washington University Global Leaders Fellowship (Mỹ) Thạc sĩ/Tiến sĩ tại Đại học George Washington 08.02 (thường niên)
Adelaide Scholarships International (Úc) Thạc sĩ/Tiến sĩ tại Đại học Adelaide 31.08 (thường niên)
Eric Bleumink Scholarships (Hà Lan) Thạc sĩ/Tiến sĩ tại Đại học Groningen 01.12 (thường niên)
Humber International Entrance Scholarships Chương trình đại học tại Cao đẳng Humber 28.09/17.05 (có thể thay đổi theo từng năm)
UNIL Master’s Grants in Switzerland for Foreign Students (Thụy Sĩ) Thạc sĩ tại Đại học Lausanne 01.11 (hàng năm)
University of Sydney International Scholarships (Úc) Thạc sĩ/ Tiến sĩ tại Đại học Sydney Theo ngày nhận hồ sơ nhập học
Transform Together Scholarships (Anh) Cử nhân/Tiến sĩ tại Đại học Sheffield Hallam 31.05/01.11
Vanier Canada Graduate Scholarship (Canada) Tiến sĩ tại các trường Canada Trước 31.10 (thường niên)
Australia Research Training Program (RTP) Scholarships (Úc) Thạc sĩ/Tiến sĩ tại các trường Úc Linh hoạt từ tháng 4 – 10 (thường niên)
DAAD Scholarships in Germany for Development-Related Postgraduate Courses (Đức) Thạc sĩ/Tiến sĩ tại các trường Đức Từ tháng 8 – 10 (thường niên)
UC International First Year Undergraduate Scholarships (New Zealand) Cử nhân tại Đại học Canterbury 15.08 (thường niên)
Australian Government Research Training Program (AGRTP) International Scholarships (Úc) Thạc sĩ/Tiến sĩ tại Đại học Flinders 13.08 (thường niên)
Japanese Government Scholarships for International Undergraduate Students (Nhật Bản) Cử nhân tại các trường Nhật Bản Linh hoạt tùy theo năm
Melbourne Research Scholarships (Nhật Bản) Thạc sĩ/Tiến sĩ tại Đại học Melbourne Đang cập nhật
IWC Scholarships for International Students (Úc) Thạc sĩ Quản trị Tích hợp Nước tại  Đại học Griffith 01.08 (thường niên)
Edinburgh Global Online Distance Learning Scholarships (Scotland) Thạc sĩ Khoa học tại Đại học Edinburgh 01.06 (thường niên)
UWE Millennium Scholarship for International Students (Anh) Thạc sĩ tại Đại học West of England 31.05 (thường niên)
DAAD Masters Scholarships for Public Policy and Good Governance (Đức) Thạc sĩ tại các trường Đức 31.07 (thường niên)
Italian Government Scholarships for Foreign Students (Ý) Thạc sĩ/Tiến sĩ  Ý 30.04 (thường niên)
Hubert Humphrey Fellowships in USA for International Students Bất kì chương trình các trường Mỹ Trước 01.10 (thường niên)
Westminster Vice-Chancellor’s Scholarships for Developing Country Students (Anh) Cử nhân tại Đại học Westminster 31.05 (thường niên)
ADB Scholarships (New Zealand) Thạc sĩ tại Đại học Auckland 20.07 (thường niên)
OFID Scholarship Award for International Students (bất kì quốc gia nào) Thạc sĩ 04.05 (thường niên)

Để biết thêm chi tiết về giá trị, điều kiện nhận học bổng, vui lòng xem tại trang web chính thức của trường!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X