Thông tin sự kiện

  • Start Date 12/09/2018
  • Start Time 06:00 AM
  • End Date 12/08/2018
  • End Time 09:00 PM
  • Location 196 - Pasteur - phường 6 - quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

***Chủ đề truyền thống 2018 là “KHÔNG GIỚI HẠN”
=> “Không giới hạn” trong sự sáng tạo với tất cả các ngành nghề đào tạo của Nhà trường;
=> “Không giới hạn” trong nghiên cứu, học tập và tiếp nhận kiến thức;
=> “Không giới hạn” trong ứng dụng khoa học, công nghệ mới vào nghề nghiệp – công nghệ mới thách thức mọi giới hạn của nghề nghiệp sáng tạo;
=> “Không giới hạn” trong sự gắn kết giữa sinh viên các cơ sở đào tạo của Nhà trường, bất chấp khoảng cách địa lý, không gian, thời gian, cùng hướng tới những giá trị tốt đẹp của Truyền thống.

***Lần đầu tiên, Lễ hội truyền thống sinh viên Trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh tổ chức thành một chuỗi các sự kiện tại cơ sở chính ở TP.HCM và 02 cơ sở đào tạo TP. Cần Thơ và TP. Đà Lạt, với cùng một mục tiêu, định hướng và chủ đề, thể hiện sự gắn bó giữa tất cả các cơ sở đào tạo của Nhà trường trong một hoạt động ý nghĩa.

X