NHỮNG BÀI HỌC QUÝ GIÁ VỀ CUỘC SỐNG TỪ NHỮNG NGƯỜI 100 TUỔI

Vừa chiêm nghiệm về cuộc sống vừa rèn luyện tiếng Anh luôn ). Những con người hơn chúng ta về tuổi, trải nghiệm và cách nhìn nhận cuộc đời. Liệu sau này khi ở độ tuổi này, ta có được lạc quan như họ?

Vừa chiêm nghiệm về cuộc sống vừa rèn luyện tiếng Anh luôn ). Những con người hơn chúng ta về tuổi, trải nghiệm và cách nhìn nhận cuộc đời. Liệu sau này khi ở độ tuổi này, ta có được lạc quan như họ?

Nguồn: Lifehunters

X